För mer information eller bokning ring  claes direkt +46 705 87 79 87 eller  info@claeslindberg.se